Inwoners waarderen dienstverlening gemeente met een 7

In november vroegen we inwoners een cijfer te geven voor de dienstverlening van de gemeente. U gaf ons gemiddeld een 7. Eerder in 2015 was dit nog een 6,6.

Wel vriendelijk en beleefd…
Een groot deel van de inwoners vond dat onze medewerkers ‘vriendelijk en beleefd’ zijn. Ook vond driekwart van de mensen dat het ‘eenvoudig’ is om iets bij de gemeente aan te vragen. En dat vragen ‘snel’ worden beantwoord.

… maar niet altijd inlevend en transparant
We scoorden minder goed als het gaat om ‘inleven in de situatie’ en ‘meedenken’. Ook kunnen we u nog beter op de hoogte houden van het verloop van de afhandeling van uw vraag.

Wethouder Raf Daenen: “We hebben de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in onze dienstverlening. Zo hebben onze medewerkers opleidingen gevolgd, we hebben een deel van onze processen doorgelicht en nieuwe software voor het Klant Contact Centrum in gebruik genomen. Ik ben er trots op dat dit heeft geleid tot een betere score. Maar we gaan de komende jaren door om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van onze inwoners. De uitkomsten van dit onderzoek helpen ons om te bepalen waar we aandacht aan moeten besteden”

Openingstijden
In het onderzoek gaven inwoners ook aan welke openingstijden van het gemeentehuis hun voorkeur hebben. De vroege ochtend, het einde van de middag en de vroege avond zijn volgens u het meest geschikt voor een bezoek aan het gemeentehuis. Deels sluit dit al aan bij onze huidige openingstijden; vorig jaar experimenteerden we bijv. al met een extra avondopenstelling op drukke momenten. Het komende jaar gaan we kijken hoe we onze openingstijden verder op uw behoeften aan kunnen laten sluiten.

Bekijk rapport